КОНФЕРЕНЦІЯ
педагогічних працівників
серпень, 2015р.

Нові підходи до роботи освітянської галузі як предмет обговорення педагогів міста Новограда-Волинського під час роботи секційних засідань


Відповідно до плану роботи управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради з підготовки до нового навчального року інформаційно-методичним центром з 25 по 27 серпня 2015 року на базі СШ №4 організовано та проведено 24 засідання міських методичних об’єднань учителів (ММО). Традиційними є такі види роботи як аналіз діяльності членів методичних об'єднань за попередній навчальний рік, обговорення методичних рекомендацій щодо викладання навчальних дисциплін та здійснення навчально-виховної роботи, планування роботи секції на новий навчальний рік. Поряд з тим вчителі кожного фаху, заступники директорів, практичні психологи та соціальні педагоги міста мають свої специфічні проблеми, пропозиції та напрацювання, пріоритетні напрямки роботи тощо.
Особливістю цьогорічних серпневих засідань стало анкетування педагогічних працівників щодо їх ставлення до ініціатив МОН України, які пропонуються на внесення до нового Закону про освіту. За результатами анкетування можна констатувати, що освітяни міста переважно підтримують запропоновані нововведення (Додаток 1).
Заступники директорів шкіл обговорили особливості організації навчально-виховного процесу у 2015-2016 навчальному році та підсумки методичної роботи за минулий рік. Заступник начальника управління освіти і науки Т.В.Ващук ознайомила присутніх із нормативно-правовою базою діяльності заступників директорів з навчально-виховної роботи, окреслила нові підходи до роботи освітянської галузі в цілому. В ході роботи узгоджено план основних методичних заходів та окреслено пріоритетні напрямки роботи методичного об’єднання в 2015-2016 навчальному році.
Спільне засідання практичних психологів, соціальних педагогів та практичних психологів ДНЗ було присвячено актуальним питанням соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги, що пов'язано із складною соціально-політичною ситуацією в країні. Перед працівниками психологічної служби системи освіти ставиться завдання забезпечення психологічного і соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їх батьків. Зверталася увага на необхідність введення в практику постійно діючого моніторингу дотримання прав дітей не лише в умовах навчального закладу, а і поза його межами, зокрема забезпечення батьками належних умов для навчання, виховання та життя дитини, який мають здійснювати соціальні педагоги закладів освіти.
Під час серпневого засідання ММО вчителів математики були розглянуті рекомендації МОН щодо планування навчально-виховного процесу з математики за новими державними стандартами у 7 класі, опрацьовано зміни в навчальних програмах з математики у 5-6 класах відповідно до наказу МОН від 29.05.2015р. № 585. Ознайомились з досвідом роботи Вазінської Г.Г., вчителя математики СШ №4, з питань підготовки учнів до ЗНО з предмета.
На засіданні ММО вчителів інформатики були сформовані нові напрямки діяльності вчителів інформатики на 2015-2016 н.р., опрацьовані важливі методичні аспекти та рекомендації МОН щодо планування навчальної діяльності з предмета в початковій, основній та старшій школах. Вчителями інформатики схвалено пропозицію методиста ІМЦ з питання впровадження та реалізації спільного навчального проекту «Безпечний ІНТЕРНЕТ». Обговорено та сплановано наступне засідання ММО з питань обміну досвідом щодо альтернативного програмного забезпечення під час вивчення теми «Графічний редактор» в початковій школі.
Учителі фізики міста ознайомились з рекомендаціями МОН щодо викладання предмета у 7 класі за новими державними стандартами, опрацювали концепцію національно-патріотичного виховання, обговорили виховні можливості українознавчого аспекту фізики.
Під час засідання ММО вчителів трудового навчання (технічна та обслуговуюча праця) педагогами міста опрацьовані методичні рекомендації МОН щодо викладання предмета в 7 класі за новими державними стандартами, розглянуті зміни до програм у 5 та 6 класах, проаналізована робота ММО над спільними проектами: клуб «Креатив (вчителі обслуговуючої праці) та проект вчителів технічної праці по розробці варіативних модулів для учнів 5-6 класів «Виготовлення дерев'яної іграшки».
На засіданні ММО вчителів біології, хімії, природознавства та основ здоров’я розглядалися методичні рекомендації МОН щодо вивчення природничих дисциплін у 2015-2016 н.р.. Вчителі акцентували увагу на змінах в програмі з біології та хімії у 7-му класі. При вивченні природничих наук вчитель має використовувати краєзнавчий матеріал, формувати любов до природи рідного краю, звертати увагу на внесок української науки в розвиток світової біологічної, хімічної науки.
Члени ММО вчителів географії обговорили зміни до програми з географії 7-го класу згідно нового Державного стандарту з географії, особливості виконання та оцінювання практичних робіт. Педагоги опрацювали методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні географії та планування позакласної роботи з предмету.
На засідання ММО вчителів фізичної культури обговорили методичні рекомендації МОН щодо організації навчально-виховного процесу з фізичної культури, навчальні програми, особливості навчання учнів у спеціальних медичних групах, проведення занять на свіжому повітрі та у спортивних залах. Педагоги взяли до уваги інформацію щодо безпеки життєдіяльності під час занять фізичними вправами. Актуальним залишається проведення Олімпійського тижня та олімпійського уроку.
ММО вчителів захисту Вітчизни визначило пріоритетні напрямки роботи ММО: розвиток особистості учнів та формування їх готовності до захисту Вітчизни в умовах надзвичайних ситуацій, підготовка молоді до служби у Збройних силах України, формування почуття патріотизму та власної гідності. Вчителі взяли до уваги інформацію про заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2017 р.р.. та зміни в програмі «Захист Вітчизни».
Вчителі історії та правознавства опрацювали методичні рекомендації щодо викладання предметів. Звернули увагу на особливості викладання історії України та всесвітньої історії у 7-х класах згідно нового Державного стандарту, програмне забезпечення а рекомендовані підручники. Взяли до уваги зміни до навчальної програми з правознавства у 9-10 класах. Педагоги ознайомилися із методичними рекомендаціями МОН щодо національно-патріотичного виховання у навчально-виховному процесі на уроках історії, правознавства, курсів духовно-морального спрямування. При плануванні уроків, виховних годин, ділових ігор, диспутів, конференцій тощо необхідно акцентувати увагу на патріотизмі, прагненні українського народу до незалежності, жити у мирі та злагоді з іншими народами.
На ММО словесників було підведено підсумки освітньої діяльності вчителів української мови і літератури за 2014-2015 навчальний рік та пріоритетні напрями навчання школярів рідної мови й національної літератури наступного навчального року. Керівник ММО ознайомила присутніх з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2015-16 навчальному році (Лист МОН №1/9-305 від 26.06.2015р.). Білецька Л.Д. повідомила про зміни до навчальних програм з української літератури. Про особливості навчання учнів у сьомих класах розповіла Степаницька С.С., учитель ЗОШ №2. Про сучасний компетентнісний урок і яким йому бути інформувала Калюжникова А.В., учитель СШ №4. Результати ЗНО-2015 з української мови в школах міста проаналізувала Огородник О.В., методист ІМЦ; рекомендації щодо підготовки до ЗНО-2016 дала Чумак О.В., учитель НВК. Інформацію про реформування українського правопису озвучила Осадчук Г.Г., учитель НВК. Методику організації етапу рефлексія нагадала Ковальчук Н.П., учитель СШ №4. Філологи ознайомилися з планом роботи ММО на 2015-2016 н.р., ювілейними датами наступного року, спланували творчі поїздки, участь у V фестивалі «Мій особистісно зорієнтований урок», запропонували проекти «ЗНО для вчителів», «Говорімо правильно».
Учителі іноземних мов (англійської, німецької, французької, польської) проаналізували роботу за минулий навчальний рік, сформулювали пропозиції щодо роботи у наступному, ознайомилися з переліком програм та підручників на 2015-16 н.р., змінами у програмах. Опрацьовано критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з усіх видів мовленнєвої діяльності, види контролю, вимоги до перевірки зошитів, словників. Інформацією про стажування в Німеччині поділилися Тетеря А.М. та Опанасюк О.Л. (СШ №4). Вітренко В.В. (НВК) розповів про особливості викладання іноземних мов у німецьких школах. Говорили учителі німецької та французької мов про європейське мовне портфоліо.
Зіннуров Е.І. (колегіум) поділився досвідом організації літнього мовного табору. Андрійчук Л.М. (НВК), Чала О.І. (ЗОШ №3), Цвєткова Г.Б. (СШ №4) надали рекомендації для підготовки одинадцятикласників до ЗНО – 2016 з англійської мови. Мельник Т.В. (ЗОШ №9) поділилась новинками, здобутими під час участі в методичному семінарі від Kostas Pexos. Матузок Л.І. (СШ №4) нагадала про співпрацю учителів англійської мови міста з Міжнародним освітньо-методичним центром Pearson-Dinternal. Методистами ІМЦ до уваги членів ММО були представлені новинки фахової літератури. Розглянули програми, підручники, посібники, придатні для використання в новому навчальному році. Варто відмітити зацікавленість педагогами міста матеріалів сайту ІМЦ www.nv-imc.edukit.zt.ua.
На засіданні ММО заступників директорів із виховної роботи було проаналізовано роботу за 2014-2015 н.р., розглянуто Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН №641 від 16.06.15р.). Гончарук Л.І. (керівник ММО) поділилась з колегами досвідом роботи з патріотичного виховання. За підсумками роботи прийнято відповідні рішення: провести міський фестиваль обдарованості «Сузір’я талантів» та конкурс «Класний керівник року»; розробити графік звітності на 2015-2016 н.р.; створити нормативно-правове підґрунтя та інформаційно методичне забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
На засіданні ММО педагогів-організаторів було прийнято рішення створити в місті патріотичний клуб та провести в квітні 2016 року міську учнівську конференцію з патріотичного виховання.
Під час засідання ММО вчителів музичного та хореографічного мистецтва проаналізовано роботу за 2014-2015 н.р., ознайомлено з методичними рекомендаціями. Окремим питанням для розмови стала підготовка до міського фестивалю музичного мистецтва, присвяченого творчості Л.Українки.
На ММО класних керівників обговорено тематику та форми проведення Першого уроку в 2015-2016 н.р.; розглянуто методичні рекомендації щодо формування відносин між сім’єю і школою; положення про конкурс “Класний керівник року».
На засіданні ММО вчителів зарубіжної літератури та російської мови найважливішим завданням стало питання програмного забезпечення та особливості викладання предмету у 2015-2016 н.р. Зокрема, жваве обговорення викликали накази та листи Міністерства освіти і науки стосовно змін у навчальній програмі для 5-9 класів. Спільним рішенням усіх членів було обрано нову проблемну тему для роботи методичного об’єднання: «Формування читацької компетентності на уроках зарубіжної літератури» і заплановано низку заходів й напрямів, пов’язаних з її розв’язанням. У наступному році буде продовжено традицію проведення літературного вечора у рамках спільного проекту ІМЦ та ММО вчителів зарубіжної літератури; темою визначено творчість Джека Лондона. Засідання відрізнялось гармонійним поєднанням інтерактивних ігор («Літературний колаж», «Бліц-інтерв’ю», «Рефлексивна долонька»), діловим підходом до ознайомлення з методичними рекомендаціями МОН, відкритістю в обговоренні та конструктивними пропозиціями в анкетуванні, серед яких: організація та проведення вчителями-методистами майстер-класів; інформованість та популяризація досягнень учителів й учнів у пресі; чіткість і визначеність у проведенні олімпіад з російської мови зарубіжної літератури тощо.
На спільному засіданні ММО вчителів початкових класів, вихователів ГПД було розглянуто питання: аналіз роботи ММО за 2014-2015 н.р. та завдання на 2015-2016 н.р., нові концептуальні питання виховної роботи з учнями початкової школи, особливості організації роботи в 1-х класах, сучасні вимоги до проведення уроку, дидактичні вимоги до аналізу уроку, особливості організації роботи початкової школи за новими навчальними програмами, забезпечення підручниками та посібниками учнів 4-го класу. ММО ухвалило і надалі спрямовувати роботу на ефективне впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, активно залучатись до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації міської науково – методичної теми, продовжувати впроваджувати в навчально – виховний процес інноваційні педагогічні технології.

На засіданні ММО шкільних бібліотекарів особлива увага зверталась на забезпечення учнів ЗНЗ міста підручниками. Проаналізовано та перерозподілено підручники між ЗНЗ, підтримано пропозицію взяти активну участь у акції «Слава героям», метою якої є зібрання воїнам – захисникам бібліотечки художньої літератури для поповнення бібліотеки воїнів, учасників АТО, сплановано роботу ММО на 2015 – 2016 н.р.

Члени методичного об’єднання вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури на засіданні заслухали методичні рекомендації та поради керівників ММО (Лавренюк О.П., учитель ЗОШ №10; Іванченко С.В., учитель НВК) щодо планування та організації навчально-виховного процесу на уроках, запланували проведення майстер-класів у рамках виставки «Сучасна освіта м.Новограда-Волинського» та творчу поїздку до м. Луцьк. Позитивні емоції викликали міні-майстер-класи «Метелик відчуттів» та «Серце побажань», запропоновані Лавренюк О.П.
Засідання ММО пройшли активно, цікаво, змістовно. Кожне фахове об’єднання вчителів розглянуло свої специфічні проблеми, виробило конструктивні пропозиції, поради, які внесено до проекту рішення розширеної колегії управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради та будуть враховані при плануванні методичних заходів у 2015-2016 н.р.

Методисти ІМЦГалереї "Розширена колегія презентація 2015"

Галереї "Серпневі засідання ММО 2015р."

Галереї "Розширена колегія 2015"

Кiлькiсть переглядiв: 1067

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.