Концепції

Більш детально переглянути проект загальноосвітньої школи України та концепцію розвитку освіти можна переглянути тут

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА РОЗПОРЯДЧІ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА В РОБОТІ

Нормативний акт

Кодекс Законів про працю України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у повному обсязі »

Закон України «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи»

Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про пожежну безпеку»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами)

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей»»

Указ Президента України від 01.06.2005 № 900«Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

Указ Президента України від 04.05.2007 № 376 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Указ Президента України від 05.05.2008 № 411 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2014 № 503)

Указ Президента України від 15.03.2010 № 161 «Про Концепцію державної мовної політики»

Указ Президента України від 30.09.2010 № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»

Указ Президента України від 05.11.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Указ Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

Указ Президента України від 16.11.15 № 641/2015

«Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні»

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків» (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 16.06.95 №433, 30.08.2003 №1381, 06.09.2005 №868, 01.08.2006 №1061, 05.03.2008 №146, 20.09.2008 №723)

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 №873, 08.08.2012 №734, 28.11.2012 №1086)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших евицькіхних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» (із змінами, внесене ми постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1390)

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 788, 14.01.2013 № 25)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2014 №28)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 939, 01.06.2011 № 575, 15.08.2012 № 801, 07.11.2012 № 1056)

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 11.01.2012 № 1)

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 538)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 619 «Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 605-р «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 №162 «Про затвердження Основних напрямів запобігання бездомності до 2017 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686-р «Про затвердження плану заходів реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 № 489 «Про затвердження змін до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2008 № 11 «Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Наказ Міністерства освіти і науки України від26.04.2011 № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.15 р. №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього закладу до наступного класу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2009 № 1117 «Про використання державного майна навчальних закладів та установ освіти за цільовим призначенням»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 № 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (зі змінами)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2010 № 1070 «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2011 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.03.2015 №306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 № 604 «Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 947 «Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 року № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2013 № 1236 «Про затвердження Положення про Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.07.2013 № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192 « Про порядок державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

Наказ Міністерства освіти і науки України від від 08.04.2015 р. № 408 «Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р. № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.15 р. №761 «Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.15 р. № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки від 06.02.2015 № 104/ 52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №9 «Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2016 № 277 "Про надання грифа навчальній літературі"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 №491 "Про надання підручникам грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 668 "Про проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017"

НаказМіністерства освіти і науки України від 22.06.2016 №704 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 №1006 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2016 № 1148 "Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими потребами"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.09.2016 №1061 "Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси"

Лист МОН № 1/9-554 від 13 жовтня 2017 року Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»

Кiлькiсть переглядiв: 2234

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.