Психолого-медико-педагогічна консультація

Новоград-Волинський: Особливі діти - особливе навчання та виховання

/Files/images/IMG_0159__1.jpg Діти з особливими освітніми потребами. У Законі України "Про освіту" про них говориться як про "дітей, які потребують корекції фізичного чи (або) розумового розвитку. "Виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами на сучасному етапі проблема і медична, і дефектологічна, і психолого-педагогічна.

До таких дітей належать діти які мають порушення в руховій (опорно-руховий апарат), сенсорній (зір, слух) чи психічній (емоціонально-вольові та інтелектуальні порушення) сферах. Ці порушення можуть істотно позначатися на їхньому психічному розвиткові, створюють специфічні труднощі відображення навколишнього, взаємодії з предметним світом, встановлення комунікативних стосунків з дорослими та однолітками.

Це може призвести до відставання, уповільнення, затримки або й до відхилень у їхньому психічному розвитку порівняно із загальновизнаними середньовіковими нормами. Але особливість розвитку не означає наявність лише негативних якостей дитини. Велика компенсаторна можливість при правильному навчанні та вихованні дає право цим дітям соціально адаптуватись у суспільстві.

Розвиток дітей з психофізичними розладами відрізняється якісною своєрідністю, опорою на збережені функції. Розвиток такої дитини у більшій мірі залежить від навчання, корекції і реабілітації. Відсутність або несвоєчасний початок навчання наносить непоправної шкоди розвитку дитини.Щоб ефективно впливати на загальний розвиток таких дітей, стимулюючи, виправляючи й пом'якшуючи негативні наслідки порушених функцій, їм необхідно створювати особливі умови для навчання і виховання, за яких враховуються їхні як "слабкі", так і "сильні" сторони.

Кожний вид порушень потребує специфічних умов організації спеціальної освіти. Такі умови обов'язково створюються у спеціальних загальноосвітніх дошкільних чи шкільних навчальних закладах, навчально-реабілітаційних центрах.
В основі державної політики вирішення особливих освітніх проблем названих категорій дітей - наміри якомога раніше дійти до кожної дитини, яка має порушення у розвитку, і максимально допомогти їй самій та її родині, забезпечуючи життя гідне людини, соціальний комфорт та освітньо- трудову реалізацію.

Психолого-медико-психологічні консультації мають розгалужену мережу. Вони діють у кожній області України, в Автономній Республіці Крим, у Києві та Севастополі і мають права юридичної особи з відповідними реквізитами. У структуру названих консультацій входять районні (міські) ПМПК, які не мають права юридичної особи і створюються при відділах освіти відповідних районних державних адміністрацій областей та міст обласного підпорядкування.

Висновок ПМПК - це той основний документ, на підставі якого дитина направляється в спеціальний загальноосвітній навчальний (дошкільний чи шкільний) заклад системи освіти чи заклад соціального захисту, або організується відповідна форма навчання.Батьки мають право оскаржити чи перевірити рішення ПМПК, яке їх не задовольняє, в Центральній ПМПК, рекомендаційний висновок якої є остаточним.

Висновок консультації, навіть центральної, є рекомендаційним. Остаточне рішення про форму навчання приймають батьки або особи, які їх замінюють, після того, як вони усвідомлять для себе її необхідність.

Підставою для направлення дитини на діагностичне обстеження в ПМПК є стійка неуспішність дитини у засвоєнні змісту навчальної програми дошкільного закладу чи школи, специфічні труднощі в оволодінні навчальним матеріалом, наявне відставання чи відхилення від норми у розумовому розвитку, порушення поведінки та патохарактерологічні особливості формування її особистості в цілому.

Ініціювати проходження такого обстеження можуть насамперед батьки дитини, коли вони помітять якісь незрозумілі особливості, нетипові для дітей цього віку, конкретні вади, труднощі спілкування, неадекватні реакції та ін. Консультація спеціалістів у такому разі ніколи не буде зайвою. Тим більше, що результатом такої консультації буде не вердикт про спеціальне навчання, а корисні поради до кого ще звернутися, як спілкуватися з дитиною, розвивати її.
Виходити з ініціативою про обстеження можуть вихователі дошкільних навчальних закладів, логопеди, вчителі шкіл і практичні психологи. Особливо це стосується учнів молодших класів, які навчаються на початковому рівні навчальних досягнень за діючою 12-бальною системою.

Найперше необхідно звернутися до найближчої місцевої консультації. Спеціалісти оцінять ситуацію, зорієнтують батьків у труднощах дитини, визначать, яких спеціальних консультацій вона потребує.Діагностичне обстеження дітей здійснюється при наявності таких документів:

 • свідоцтва про народження дитини;
 • витягу з історії розвитку (хвороби) дитини (медична картка дитини);
 • розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина;
 • зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

Для обласної ПМПК ще додається Картка стану здоров'я і розвитку дитини (обов'язково заповнена всіма фахівцями, завірена печатками з розбірливими підписами, психологічною та педагогічною характеристиками).
Новоград-Волинська міська психолого-медико-педагогічна консультація існує на громадських засадах і є діагностико-корекційною структурою, що функціонує при управлінні освіти Новоград-Волинської міської ради (наказ УОН Новоград-Волинської міської ради № 425 від 5 грудня 2013 року) і методично підзвітна обласній психолого-медико-педагогічній консультації.

Основні завдання міської психолого-медико-педагогічної консультації:

 • Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами в розвитку (з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.
 • Ведення банку даних дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку спільно з управлінням охорони здоров’я міськвиконкому.
 • Здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їх психофізичного розвитку, і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.
 • Надання батькам рекомендацій про направлення дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку до спеціальних дошкільних, загальноосвітніх навчальних, лікувально-профілактичних закладів для поглибленого і динамічного вивчення їх можливостей навчатися, уточнення захворювання, відхилень у розвитку та отримання корекційної допомоги.
 • Надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направлення до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Проведення роз’яснювальної роботи серед населення,працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення дітей з відхиленнями в розвитку та організації їм своєчасної допомоги.
 • Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного та шкільного віку, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 • Підготовка дітей на обстеження до обласної ПМПК та обласних медичних закладів для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.
 • Підготовка щорічної аналітичної звітності управлінню освіти виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради та обласній ПМПК.

Склад Новоград-Волинської міської ПМПК:

 1. Монжиєвька О.В., вчитель-логопед ІМЦ управління освіти і науки, завідувачка міської ПМПК
 2. Борисова Т.В., вчитель-логопед ДНЗ №16
 3. Червенюк Д.Г., дитячий лікар-психіатр (за згодою)
 4. Хоменко Л.П., практичний психолог ЗОШ №9
 5. Бойчук І.В., практичний психолог НВК
 6. Костюк Т.М., дефектолог УОН.

Олена МОНЖИЄВСЬКА, вчитель-логопед ІМЦ

/Files/images/шовт1.JPG/Files/images/шовт 2.JPG/Files/images/шовт 3.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 247

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.