Інформація про виконання Програми розвитку освіти міста Новограда-Волинського за 2017 рік (інформаційно-методичний центр управління освіти і науки)

Інформація про виконання Програми розвитку освіти

міста Новограда-Волинського за 2017 рік

(інформаційно-методичний центр управління освіти і науки)

Програма розвитку освіти міста Новограда-Волинського на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 21.07.2016 № 115, є одним із основних документів, відповідно до якого планується та здійснюється ефективна методична робота з педагогічними кадрами в місті.

Управління освіти і науки та інформаційно-методичний центр забезпечують необхідні умови для ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку в усіх ланках освіти міста, виконує вимоги щодо підвищення кваліфікації та фахового зростання педагогічних працівників.

Одним із напрямків реалізації міської Програми розвитку освіти міста є вивчення та запровадження кращого досвіду роботи навчальних закладів інших регіонів країни. У рамках співпраці з освітянами України в 2017 році відбулися виїзні наради, семінари, форуми, фестивалі, конференції тощо.

Питання про фінансове забезпечення науки і освіти у 2017 році висвітлювались 22.02.2017 р. на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, у ньому брала участь Найдюк В.І., директор ЦНТТУМ. Також Найдюк В.І. представляла позашкілля Новограда-Волинського на Всеукраїнському семінарі-практикумі «Позашкільна освіта в контексті муніципального замовлення» м. Рівне (03-04.03.2017 р.). Найдюк В.І., директор ЦНТТУМ, брала участь у засіданнях робочої групи з підготовки Закону України «Про освіту».

Досвід роботи працівників дошкільних установ Києва у рамках засідання Координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» (09-10.02.2017 р.) вивчила та поширила Богомолова Л.В., вихователь-методист ДНЗ № 14. Кондратець І.В., методист ІМЦ, голова місцевого осередку Асоціації педагогічних працівників дошкільної освіти брала участь у засіданні Координаційної ради в м. Кам’янець-Подільський. У Всеукраїнському проблемному науково-практичному семінарі «Світ дитинства» (за формою проведення – «Літня школа для дорослих 2017» - педагогічний квест) у м. Запоріжжя брали участь керівники закладів дошкільної освіти Пелешок А.А. (ЦРД), Лесик В.В. (ДНЗ № 1). Представники дошкільної освіти міста – Кондратець І.В., методист ІМЦ, Богомолова Л.В., вихователь-методист ДНЗ № 14, Тесленко О.В., вихователь-методист ДНЗ №1, Лиса Л.П., вихователь-методист ДНЗ № 2 – брали участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика» (для проведення майстер-класу «Методи і прийоми забезпечення ситуації успіху педагогів і дітей в умовах діяльності сучасного дошкільного закладу»). Для участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Реалізація принципів педагогіки емпаурменту як ефективного механізму впровадження освіти для сталого розвитку дошкільників» делеговано педагогів дошкілля Бучинську І.Л., вихователя ДНЗ № 4, Сєчину І.А., вихователя ДНЗ № 4 (18.05.2017 р., КЗ «ЖОІППО» ЖОР).

Директор ЗОШ № 5 Капчинська Л.А. брала участь у першому засіданні обласної творчої групи директорів загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми «Адаптивне управління персоналом» (24.03.2017 р., КЗ «ЖОІППО» ЖОР).

Заступники керівників закладів освіти міста Бучинська Н.В. (ЗОШ №2), Бортник Л.Д. (ЗОШ № 10) взяли участь у І Всеукраїнському форумі «Педагогіка партнерства» (м. Київ, 12.04.2017 р.). Заступники директорів Бучинська Н.В. (ЗОШ № 2), Герасимчук О.П. (ЗОШ № 7), Вакульчук А.В. (ЗОШ №10), Парандій Л.В. (колегіум) брали участь у засіданні обласної школи перспективного педагогічного досвіду з проблеми «Інноваційні технології в організації навчально-виховного процесу» (Житомирська гуманітарна гімназія № 23, 13.04.2017 р.).

Педагоги міста вивчають перспективний педагогічний досвід з викладання іноземних мов. Учитель СШ № 4 Матузок Л.І. взяла участь у тренінгу «Розробка і управління проектами у співпраці з волонтером Корпусу Миру» м. Львів. Учителі англійської мови колегіуму Кондратьєва В.О., Овчиннікова О.В., Табенська Г.М., Дзюман Н.Л. були учасниками Всеукраїнського семінару вчителів англійської мови від компанії «Pearson» у м. Київ. Іванова С.І., учитель ЗОШ № 5, Овчиннікова О.В., учитель колегіуму, делегувалися на тренінг, який проводили міжнародні експерти у рамках проекту, спрямованого на підтримку літніх мовних таборів та допомогу навчальним закладам у розробці програм для роботи в таборах. Чала О.І., учитель ЗОШ № 3, була учасником засідання обласної школи перспективного педагогічного досвіду для вчителів англійської мови «Формування інноваційно-цифрової компетентності учнів у навчально-виховному процесі з англійської мови». Учителі англійської мови НВК Андрійчук Л.М., Савчук Т.А. брали участь у методичному семінарі вчителів англійської мови з теми «A Vocabulary Close-Up with National Geographic Learning». Алексійчук Л.А., учитель СШ № 4, була відряджена для участі у засіданні обласної творчої групи вчителів німецької мови з теми «Впровадження елементів змішаного навчання на уроках німецької мови». Учителі польської мови Зіннуров Е.І, учитель колегіуму, Боровська Л.В., учитель колегіуму, Губень А.С., учитель ЗОШ № 8, Вольська Л.Л., учитель НВК, Свідерська Л.Л., учитель НВК, брали участь в обласному засіданні вчителів польської мови з теми «Застосування новітніх технологій у вивченні польської мови і методології».

Делегація освітян міста на чолі з методистом інформаційно-методичного центру Огородник О.В. у жовтні 2017 року взяла участь у VІІ Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» у м. Біла Церква.

В обласному методичному стартапі «Створення інноваційного освітнього середовища в процесі організації пізнавальної діяльності на уроках української мови та літератури» брала участь делегація учителів української мови й літератури навчальних закладів міста у складі 18 педагогів.

Вивченню, узагальненню та популяризації перспективного педагогічного досвіду педагогів міста інформаційно-методичним центром УОН приділяється особлива увага. Щорічно проводиться міська педагогічна виставка «Сучасна освіта міста Новограда-Волинського», якій передує місячник інновацій та перспективного педагогічного досвіду «Освіта сьогодення» на базі навчальних закладів міста. Інформаційно-методичним центром щорічно видаються та розповсюджуються анотовані каталоги, які містять перелік матеріалів, представлених на міській та обласній виставках. У січні 2017 року під час роботи секційних засідань виставки опрацьовано 131 методичний посібник, 83 з яких відібрано журі, заслухано, погоджено Радою інформаційно-методичного центру та направлено для участі на обласну виставку «Сучасна освіта Житомирщини-2017». Якість робіт та якісний показник участі педагогів міста в обласній виставці щорічно зростають. 20.04.2017 р. на базі КЗ «ЖОІППО» ЖОР були відзначені переможці обласної педагогічної виставки Філанчук С.В., завідувач ІМЦ, Медведчук З.П., завідувач ДНЗ №6, Тесленко О.В., вихователь-методист ДНЗ №1, Ковальчук Н.С., учитель колегіуму, Онищук В.Л., учитель ЗОШ №10, Матвєєва Г.В., практичний психолог ЗОШ №2.

Відповідно до вимог Положення про атестацію педагогічних працівників організовано підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, спеціалістів установ і закладів освіти міста на базі КЗ «ЖОІППО» ЖОР.

Здійснюється методичний супровід дослідно-експериментальної роботи за темою «Реалізація інноваційного потенціалу вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі» на базі Новоград-Волинського колегіуму. На базі колегіуму реалізовано підготовчий, концептуально-діагностичний та розпочато формувальний етап дослідно-експериментальної роботи. 24 січня 2017 року відбулася регіональна науково-практична конференція «Розвиток особистості вчителя-інноватора в контексті концепції «Нова українська школа».

Управлінням освіти і науки та інформаційно-методичним центром ініційовано участь закладів освіти міста в інноваційній освітній діяльності із впровадження медико-педагогічного проекту “Гармонія інтелекту та здоров’я”. Наукове керівництво здійснює Яновська Н.М., кандидат медичних наук, Президент Міжнародного інноваційного центру гармонійного розвитку людини.

До участі в дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Я-дослідник» (STEM – освіта) долучився колектив спеціалізованої школи №4.

Для участі в роботі семінару-практикуму з впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів на базі НВК «ДНЗ-СШ-ліцей № 293» м. Київ делеговано педагогів закладів освіти: ЗОШ № 2 – Бучинську Н.В., Савчину І.В., СШ № 4 – Заїку І.П. Науково-педагогічний проект «Інтелект України» успішно впроваджується на базі початкової ланки ЗОШ №№ 2,10. З питань впровадження проекту «Інтелект України» у НВК № 12 м. Рівне відбулося засідання «Школи технологічної майстерності», в якому взяли участь Бортник Л.Д., Вакульчук А.В., заступники директора ЗОШ № 10 з навчально-виховної роботи, Заторська Л.М., учитель початкових класів ЗОШ № 10. На базі ЗОШ № 5 реалізується проект «Росток». Пілотний проект «Нова українська школа» стартував на базі колегіуму. Педагоги, задіяні в експериментальній роботі, беруть участь у науково-практичних семінарах, семінарах-тренінгах, успішно проходять курсову перепідготовку, за рахунок бюджетних коштів закуповуються відповідні посібники та підручники.

Значна увага приділяється психолого-педагогічному аспекту: так, педагоги колегіуму Нємєц Г.М., Кузнєцова А.О. делегувались для участі в Х щорічному Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Психолого-педагогічне проектування освітнього середовища» (м. Яремче), практичний психолог НВК Бойчук І.В. брала активну участь у семінарі для працівників районних (міських) психологічних служб з теми «Навички кризового консультування» на базі КЗ «ЖОІППО» ЖОР. Примак Л.П., практичний психолог ЗОШ №7, брала участь у підсумковій конференції «Впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» (КЗ «ЖОІППО» ЖОР, 04.05.2017 р.).

Успішно впроваджуються в освітній процес програми розвивального навчання (ЗОШ № 7, колегіум). Плідно працює творча група вчителів та методично-дискусійний клуб «Акме», члени якого пропагують систему розвивального навчання в місті, області, Україні шляхом проведення творчих звітів, майстер-класів, участі в обласних та регіональних конференціях, друку в періодичній пресі.

Учителі початкових класів колегіуму Верхоланцева С.А., Чвалінська Л.А. є активними членами обласної творчої групи вчителів початкових класів з проблеми «Інтеграція змісту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу», засідання групи відбулося 12.05.2017 р. на базі КЗ «ЖОІППО» ЖОР.

У черговому засіданні обласної творчої групи молодих вчителів початкових класів з проблеми «Упровадження освітніх технологій у навчально-виховний процес початкової школи» брала участь Мойсук Н.О., учитель ЗОШ № 2. (10.05.2017 р., КЗ «ЖОІППО» ЖОР).

Директор колегіуму Седлецька К.Д. і учитель колегіуму Андрійчук О.Л. ретельно вивчали досвід проведення освітянських заходів у форматі регіональної (не)конференції міні-EdCamp, з цією метою педагоги 03-05.03.2017 р. відвідали Луківську ЗОШ І-ІІ ст. (с.Луково Іршанський р-н Закарпатська обл.), а 14.03.2017 р. це питання розглядалося у КЗ «ЖОІППО» ЖОР. Результатом цієї роботи стало проведення 05 квітня 2017 р. на базі колегіуму регіональної (не)конференції міні-EdCamp Новоград-Волинський, у якій взяло участь близько 200 педагогів України. Також Андрійчук О.Л. відвідала Третю національну (не)конференцію шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2017 (м. Харків, 28.04.- 01.05.2017 р.).

Педагоги ЗОШ № 2, а саме: Гарбовська Л.Г., директор школи, Бучинська Н.В., заступник директора, Матвєєва Г.В., практичний психолог, відвідали тренінг учасників Всеукраїнського проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу» на базі Житомирської міської гімназії № 3.

Учитель географії ЗОШ № 3 Матузок Т.Б. є учасником обласної творчої групи вчителів географії з проблеми «Використання на уроках географії особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів під час роботи з обдарованими дітьми», засідання групи відбулося 22.03.2017 р. на базі КЗ «ЖОІППО» ЖОР.

Учитель ЗОШ № 10 Онищук В.Л. – учасник обласної творчої групи вчителів предмета «Захист Вітчизни» на тему «Розробка навчальної програми гуртка патріотичного спрямування», перше засідання групи відбулося 23.03.2017 р., друге – 11.05.2017 р. на базі КЗ «ЖОІППО» ЖОР.

Учителі математики закладів освіти міста, а саме: Лук’янчук І.Ю., учитель НВК, Корнійчук І.В., учитель ЗОШ № 2, Лук’янчук О.О., учитель СШ № 4, Пригоцька О.В., учитель ЗОШ № 10, брали активну участь в обласному семінарі-круглому столі «Від знань до майстерності молодого вчителя» на базі КЗ «ЖОІППО» ЖОР (11.05.2017 р.).

Учитель хімії НВК Євтушина М.О. брала участь у роботі творчої групи творчо працюючих вчителів хімії з проблеми «Формування предметних компетентностей як основа розвитку творчих здібностей учнів під час вивчення хімії» на базі КЗ «ЖОІППО» ЖОР (12.05.2017 р.).

Завідувач ІМЦ Філанчук С.В. брала участь у нараді методистів з психологічних служб районних (міських) відділів (управлінь) освіти («Житомирське вище професійне училище-інтернат», 22.05.2017 р.).

Методист ІМЦ Костюк О.М. виступила на Всеукраїнському семінарі-практикумі з питань організації навчально-виховного процесу за оновленою програмою з трудового навчання для учнів 5-9 класів ЗОШ (на базі Житомирського ВПУ сервісу і дизайну, 26-27.04.2017 р.).

Методист ІМЦ Марченко Н.М. брала участь в обласному семінарі «Використання освітніх онлайн ресурсів у процесі вивчення української мови й літератури, російської мови і зарубіжної літератури» (м. Радомишль, 27.04.2017 р.).

Методист ІМЦ Бондарчук С.А. брала участь в обласному семінарі з теми «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому процесі» (КЗ «ЖОІППО» ЖОР, 11.05.2017 р.).

Питання патріотичного виховання розглядалися на регіональному форумі українських патріотичних справ «Ми – українці!» у м. Рівне 28.04.2017 р. – методист ІМЦ Балаушко Т.М.; на обласному семінарі з теми «Військово-патріотичне виховання учнівської молоді через оновлені експозиції шкільних музеїв, заповідників та кімнат бойової слави в контексті сьоднішніх подій на сході країни» – на базі КЗ «ЖОІППО» ЖОР, 06.06.2017 р., учитель ЗОШ № 7 Яковлєв О.В.

Особлива увага приділяється роботі з дітьми із особливими потребами. Станом на 1 листопада 2017 року у місті на обліку перебуває 138 дітей із особливими потребами, 99 з яких мають статус інваліда. 40 дітей з особливими потребами перебувать на індивідуальній формі навчання, 75 дітей інтегровані в навчальний процес, 23 дитини - на інклюзивній формі навчання.

Методичний супровід інклюзивного навчання здійснюється через систему семінарів, круглих столів та занять з елементами тренінгів, що проводяться для всіх учасників навчально-виховного процесу, які працюють з дітьми із особливими потребами. У ІІ семестрі 2016 - 2017 н.р. з метою вивчення та поширення набутого досвіду такий захід відбувся на базі ЗОШ № 10. Педагоги Борисова Т.В., вчитель-логопед ДНЗ № 16, Монжиєвська О.В., вчитель-логопед ІМЦ, Бойко Н.В., вчитель-дефектолог ІМЦ, Каленюк С.Б., практичний психолог ЗОШ № 10, 05-07.04.2017 р. брали участь у тренінгу від Благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати» для фахівців ПМПК Житомирської області на базі Житомирського інституту медсестринства. 21-23.08.2017 р. у тренінгу «Створення інклюзивного освітнього середовища в Житомирській області» на базі ЖДУ брали участь заступники директорів, учителі, асистенти вчителів (всього 17 чол.).

Інклюзивне навчання організовано на базі ЗОШ №2,5,7,8,10, СШ №4 та колегіуму для 23 учнів, яким за протоколами обласної психолого-медико-педагогічної консультації рекомендовано корекційно-розвиткові заняття за умови інклюзивного навчання. За погодженням з управлінням освіти і науки на базі 7 вищезгаданих навчальних закладів створено 18 інклюзивних класів, керівниками шкіл видано відповідні накази по навчальному закладу «Про організацію інклюзивного навчання на 2017-2018 навчальний рік».

Відповідно до вимог чинного законодавства в кожному з інклюзивних класів забезпечено виконання індивідуальних програм розвитку дітей із особливими потребами, консультативно-роз’яснювальної роботи з батьками таких учнів, медичного, соціально-психологічного та, за потреби, логопедичного супроводу. За рішенням виконавчого комітету, введено додаткові посади асистентів учителів. На даний час відповідний супровід учнів здійснюють 18 асистентів учителя.

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88 до кінця грудня 2017 року планується використати 146 тисяч 800 грн субвенційних коштів для забезпечення потреб всіх 23 учнів, які навчаються на інклюзивній формі.

Варто відмітити велику пророблену роботу адміністрацій та педагогогів навчальних закладів в інклюзивних класах, спрямовану на якісний супровід дітей інклюзивної форми навчання.

Практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти міста ведуть систематичну та цілеспрямовану роботу щодо соціалізації дітей із особливими потребами, здійснюють індивідуальну психокорекційну роботу, консультативну роботу як з учнями, так і з їх батьками. Соціальні педагоги шкіл здійснюють просвітницьку роботу серед учнів з метою створення сприятливого середовища для перебування «особливих дітей» в учнівських колективах.

Щорічно відбуваються круглі столи за участю управлінців, заступників директорів шкіл, методистів, психологів, логопедів та педагогів з досвіду впровадження цієї форми навчання в школі.

Систему роботи зі створення інклюзивного освітнього середовища в контексті сучасних підходів до роботи з дітьми із особливими потребами представлено завідувачем інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради Філанчук С.В в рамках IX міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті».

Робота, представлена на IX міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» колективом ЗОШ №2 з теми «Крок назустріч: психологічний супровід учня з ДЦП у школі» нагороджена срібною медаллю лауреата Конкурсу.

Всі залучені до впровадження інклюзивного навчання педагоги забезпечені програмами, схваленими МОН України, у відповідності до потреб дітей.

Стимулювання творчо працюючих педагогів відбувається відповідно до Положення про стимулювання педагогічних працівників за результатами участі у конкурсах фахової майстерності, інноваційних проектах. У листопаді - грудні проходять фахові міські етапи конкурсу «Учитель року-2017». Нагородження буде проведено під час урочистого міського заходу відзначення переможців у лютому 2018 року.

Одним із пріоритетних напрямків роботи ІМЦ є співпраця з науковцями. Для дошкільних працівників проведено семінари-брифінги, круглі столи, вебінари та «Звягельські діалоги» за участю кандидата психологічних наук, наукового консультанта Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Ладивір С.О. У рамках співпраці з кандидатом філософських наук, доцентом кафедри управління освітою Національної академії наук державного управління при Президентові України Яциком С.П.організовано та проведено семінари-тренінги для керівників навчальних закладів міста та методистів інформаційно-методичного центру з актуальних тем «Стресостійкість та емоційно-вольова саморегуляція» (20.01.2017 р.), «Система мотиваційних мір в управлінні освітою» (18.05.2017 р.).

У рамках реалізації проекту «Підвищення рівня психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу» інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради з серпня 2016 року організовує проведення науково-практичного постійно діючого семінару з проблеми корекції емоційних розладів засобами арттехнік під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології КЗ «ЖОІППО» ЖОР Кльоц Л.А. Досвід практичної роботи застосовується працівниками психологічної служби на базі закладів освіти міста.

Питання національно-патріотичного виховання було обговорено під час зустрічі педагогів і учнів старших класів шкіл міста з Шовкошитним В.Ф., доктором філософії, професором кафедри політології.

На виконання Указу Президента України «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» відбулася зустріч учителів історії, класних керівників та учнів старших класів шкіл міста з Сіданіч І.Л.,доктором педагогічних наук, професором та Гринишеним А.М., кандидатом історичних наук Університету менеджменту освіти НАПН України.

Для випускників шкіл та філологів міста заплановано черговий майстер-клас Авраменка О.М., доцента Київського університету ім. Бориса Грінченка, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Технічного ліцею НТУУ «КПІ» з теми «Сучасна українська мова. Особливості вивчення та викладання».

Продовжує роботу редакційна колегія освітянського часопису «Педагогічний вісник».

Організовано діяльність Школи «Обдарована дитина». Методистами ІМЦ проводиться системна та результативна робота по організації занять у Школі, відбуваються консультації із керівниками відділень, педагогами, батьками. Минулорічні результати участі в обласному етапі учнівських олімпіад дозволяють говорити про підвищення результативності участі обдарованих учнів у змаганнях.

Відбулося урочисте вручення персональних стипендій міського голови для обдарованих дітей міста.

Досвід участі у методичних заходах обласного та всеукраїнського рівня, результати діяльності учасників освітнього процесу розміщуються на сайті управління освіти і науки та інформаційно-методичного центру.

Систематично оновлюється інформаційний простір УОН та ІМЦ шляхом створення нових сторінок сайту, відкриття особистого каналу на Youtubе, оновлення матеріалів на сторінці ІМЦ у соціальних мережах, порталі «Педагогічний міст Житомирщини» КЗ «ЖОІППО» ЖОР, що сприяє ефективності та прозорості діяльності управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради, інформаційно-методичного центру.

Завідувач інформаційно-методичного центру

управління освіти і науки С.В. Філанчук

Кiлькiсть переглядiв: 128

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.