ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

/Files/images/зош 6 вісник 1.jpg/Files/images/зош 6 вісник 2.jpg Ми вчимося не для школи, а для життя
Школа, як і всі освітні інститути, відіграє важливу роль — готує людину до життя в сім'ї, громаді, країні, до роботи та творчості, до реалізації себе як особистості в суспільстві.
Особливо актуальною стає проблема створення умов для формування особистості, яка здатна до самореалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, спрямованої на розвиток суспільства. Саме тому соціальні та педагогічні проблеми формування життєвої компетентності особистості виходять сьогодні на рівень пріоритетних в українському суспільстві та в нашій школі.

У школу приходять покоління дітей, які живуть в інформаційному суспільстві, в цифровому середовищі і, щоб скористатися його перевагами, необхідно переосмислити соціальність знань та самодостатність учителя як джерела інформації
(«Знання – це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього»).
Кредо школи: знання, вихованість, творчість.

Початкова школа служить лабораторією для відкриття унікального „Я" кожної дитини, допомагає усвідомлювати і розкривати учням власні можливості і потреби. Щоб покращити навчання учнів, урізноманітнюємо види діяльності.
Стало доброю традицією проводити на базі початкових класів інтелектуальні конкурси, свято народження 1 класу, родинні свята, конкурсно-розважальні програми. Щороку учні початкових класів активно долучаються до позашкільних конкурсів «Кенгуру», «Колосок».
Сьогодні вчителі-філологи працюють творчо, у постійному пошуку. У школі діє мовно-літературний гурток «Дивослово», який має широке коло завдань і загальну мету: зацікавити дітей вивченням українського письменства, розкрити школярам красу рідного слова.Традиційними стало проведення свята рідної мови, відзначення Дня української писемності, Шевченіквських та Лесиних днів.

Учителі математики працюють над розвитком здібностей дітей, виявленням обдарованих учнів, стимулюють їх творче самовдосконалення, творчу активність, дають їм ґрунтовні, міцні знання, озброюють їх практичним розумінням основ математики, підвищують їх інтерес до предмета. У своїй роботі здійснюють диференційований підхід до навчання, проводять нестандартні уроки: уроки-подорожі, урок-казка, інтегровані уроки, уроки-семінари, урок-огляд громадських знань, урок-аукціон.
Умовою й результатом інноваційного типу навчання є сформованість в учнів бажання і здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку.


Виховуючи людину з новим, екоцентричним типом мислення, високим рівнем екологічної культури, вчителі природничих дисциплін поширюють різноманітні методи й форми навчання, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, формуванню екологічної свідомості й компетентності. Тут учні набираються досвіду, вчаться мислити логічно, ставити досліди, робити висновки, проводять конкурси.
Метою нашої школи щодо розвитку позашкільної освіти та виховання є сприяння становленню творчої особистості дитини, підлітка, молодої людини. Неабияку роль у досягненні цієї мети відіграє особистість класного керівника, його характер, моральність, переконання, творчий тандем із учнями та батьками під час проведення класних та шкільних свят, конкурсів, бесід, вечорів, екскурсій.

Ми ставимо перед собою завдання: створення умов для виявлення нахилів і здібностей учнів; формування практичного досвіду та інтересів у різних сферах трудової діяльності; розвиток творчої самостійності; створення умов для подальшої професійної підготовки, вибору професії або сфери діяльності; формування системи уявлень ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок. В результаті прийшли до висновку, що дітям 8-9 класів слід обов’язково допомагати пізнавати й розвивати свої здібності. Такі реалії сьогодення, якщо ще кілька років тому людині було достатньо оволодіти певною професією, то зараз потрібен насамперед фахівець компетентний у багатьох питаннях. Тут важливо наголосити, що в нинішніх непростих умовах людина змушена часто змінювати не тільки місце роботи, але й професію. Тому життя переконало нас у тому, що принцип «освіта на все життя» змінено новим – «освіта впродовж усього життя».

Форми реалізації допрофільної підготовки: індивідуальна робота педколективу та сім’ї щодо профорієнтації, введення факультативів, курсів за вибором, гуртків, участь у міських, обласних олімпіадах, конкурсах, ознайомлення з професіями родин. Особливу увагу приділяємо й розвивальній діяльності в школі, використовуючи найрізноманітніші засоби та форми: позакласну роботу з предмета, предметні тижні, самостійну роботу, науковий супровід, що передбачає реалізацію завдань дослідницького характеру. Найголовніше завдання вбачаємо в тому, щоб дати можливість кожній дитині вивчити власні професійні потреби, а батькам замислитись про реальні здібності своїх дітей. Проводимо аналіз не тільки інтересів, а й навчальних досягнень учнів, оскільки шкільні оцінки певним чином відображають і психологічний стан дитини. При цьому саме рівень навчальних досягнень показує здатність учня регулювати свою діяльність відповідно до вимог школи та сім’ї. Допрофільне навчання – вимога часу, засіб диференціації та індивідуалізації навчання, коли шляхом змін у структурі освітнього процесу повніше враховано інтереси, здібності та схильності учнів, створено умови для освіти.
Одним з найактуальніших завдань нашої школи є створення умов для формування людини – громадянина, для якої суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих і суспільних інтересів.Директор ЗОШ №6 Н.М. Кирчун
Кiлькiсть переглядiв: 235

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.