ІНФОРМАЦІЯ
про роботу та досягнення
Новоград-Волинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів «Школи сприяння здоров’ю» Житомирської області
за 2014-2015 н.р.

/Files/images/100_2667.jpg/Files/images/100_2790.jpg/Files/images/DSCN6152.jpg/Files/images/IMG_1323.jpg У житті будь-якої людини є моменти, коли вона досягла успіху. І не важливо в чому – це перемога на шкільних змаганнях чи отримання престижної роботи. Важливі саме ці моменти радості і щастя, гордості за самого себе, що ти зміг це зробити. Адже успіх – це результат, а точніше – досягнення результату. У цьому навчальному році школа досягла певного успіху. Підтвердила імідж під час атестації навчального закладу, заявила про себе, як про навчальний заклад, який може дати гарну освіту дітям та виховати справжнього громадянина – патріота своєї країни. Цей успіх – початок, який несе в собі постійну обіцянку змін на краще. Це робота кожного з нас і всіх гуртом.
Особливостями роботи школи є :
-здійснення допрофільного навчання в основній школі та профільна підготовка в старшій школі;
-поглиблене вивчення окремих предметів і курсів;
-збереження та зміцнення 5 складових здоров’я, а саме: фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного та соціального.
Проблема, над якою працює заклад:
«Формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес».
Згідно навчальних планів в основній школі здійснювалось допрофільне навчання, а в старшій школі – профільне (хіміко-технологічно-математичний, української філології, української філології, математичний). Допрофільне навчання здійснювалось через поглиблене вивчення окремих предметів інваріативної складової навчального плану.
Протягом року в рамках реалізації науково-методичної проблеми проведені на належному рівні з використанням сучасних освітніх технологій:
- засідання педагогічних рад школи:
 «Підсумки роботи за 2013-2014 н.р. та завдання на 2014-2015 н.р.»
 «Національно-патріотичне виховання в сучасній школі»;
 «Формування здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих компетентностей – важливих чинників конкурентоспроможної особистості»;
 «Якість знань та результативність навчання школярів у І семестрі 2014-2015 н.р. і завдання на ІІ семестр щодо поліпшення якості знань учнів. Результативність навчання учнів 1-3, 5-6 класів в умовах впровадження нових Державних стандартів».
- міські семінари-практикуми:
 вчителів фізики «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики»;
 бібліотекарів «Формування у дітей читацької культури»;
 вчителів світової літератури «Формування ключових компетентностей на уроках світової літератури шляхом розвитку пізнавальної діяльності учнів».
 директорів шкіл «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Обмін досвідом.».
Однією з найефективніших форм роботи є предметні методичні комісії. У школі функціонує одне МО класних керівників та шість предметних МК:
- вчителів початкових класів;
- вчителів-філологів;
- вчителів іноземної філології;
- вчителів точних наук;
- вчителів суспільно-природничих дисциплін;
- вчителів оздоровчо-естетичного циклу.
Працювало 5 творчо-проектних груп:
 «Творча обдарованість» (керівник Опанасюк О.Л.);
 «Нові стандарти - нова школа» (вчителі 1-3 класів, керівник Купріянчук О.М.);
 «Особливості поглибленого вивчення математики» (керівник Вазінська Г.Г.);
 «Особливості поглибленого вивчення предметів природничого циклу» (керівник Федорчук В.В.);
 «Бінарні уроки та компаративістичний підхід у вивченні іноземної мови» (керівник Матузок Л.І.).
Згідно планів роботи проводились такі майстер-класи для вчителів міста:
 «Методика викладання предмета «Основи здоров’я» в початковій школі на засадах розвитку життєвих навичок» (керівник Степчин С.Л.).
 «Формування навичок аудіювання на середньому етапі вивчення англійської мови» (керівник Боярська Н.М.);
 «Контроль знань. Створення комп’ютерних тестів» (керівник Федорчук В.В.);
 Презентація матеріалів до проекту ММО вчителів трудового навчання по розробці варіативних модулів для учнів 5-6 класів «Виготовлення дерев’яної іграшки» (керівник Харченко І.В.).
Учителі школи проводили відкриті уроки, виховні заходи, майстер-класи, демонстрували майстерність перед учителями школи та міста. Слід відзначити звіт вчителів, які атестувалися в цьому навчальному році, проведений у формі «Атестаційної вітальні». На даному заході педагоги представляли презентації, творчі портфоліо.
Згідно річного плану роботи школи працювала «Школа молодого вчителя» (керівник Опанасюк О.Л.). У вересні 2014 року визначено наставників для молодих учителів і складено план роботи з ними. У рамках декади «Педагогічний світанок» молоді та новопризначені спеціалісти провели відкриті уроки, виховні заходи та продемонстрували перед колективом школи свої педагогічні автопортрети у вигляді відеороликів, слайд-шоу, мультимедійних презентацій, які дозволили дізнатися про початок їх педагогічної діяльності, перші враження від зустрічі з учнями, колегами, про власні захоплення.
У Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» (міський етап) в номінації «Українська мова і література» брала участь Трехлєбова Л.В., яка продемонструвала високу професійну майстерність і була відзначена подякою управління освіти і науки.
Педагоги Бонковська Л.Ф. (початкові класи), Калюжникова А.В. (філолог), Колесник А.А. (практичний психолог) були керівниками міської «Школи молодого вчителя».
Упродовж навчального року працювали експериментальні та творчі групи:
1. Дослідно - експериментальна робота міського рівня на базі школи за темами:
 «Робота педколективу по збереженню всіх складових здоров’я учнів»
(Кубашевич О.А.);
 «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учня ЗНЗ» (Колесник А.А.).
2. Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня на базі школи за темами:
 «Формування соціальної компетентності учнів засобами освіти сталого розвитку в навчально-виховному процесі ЗНЗ» (Сільвертюк В.А., Зозуля О.В.).
 «Формування вміння вчитися як ключової компетентності засобами предметів гуманітарного циклу» (Іщук Н.М., Калюжникова А.В., Войцехівська В.С.).
 «Випереджувальне навчання, як складова у формуванні географічних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (Макарчук Л.В., Зозуля О.В.).
 «Впровадження особистісно зорієнтованого навчання на уроках української літератури» (Калюжникова А.В., Трехлєбова Л.В.).
Цілеспрямовано проводилась робота з обдарованими дітьми. Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є учнівські олімпіади, робота в МАН. Вони є дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації.
У листопаді-грудні 2014 року учні школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін і здобули 17 перемог, а в січні-лютому 2015 року брали участь у ІІІ етапі та здобули 7 перемог. Кількість переможців на обласному рівні порівняно з 2013-2014 н.р. зросла. Даний результат став можливий завдяки професіоналізму вчителів Лопатюк О.В., Ліньової О.В., Скаковської Т.І., Макарчук Л.В., Федорчук В.В., Цвєткової Г.Б., Пекарського Б.Г., Зозулі О.В., Мартинюк Т.В., Рудзінської Т.Й., Вазінської Г.Г., Мороз І.В.
Калюжникова А.В., Алексійчук Л.А., Скаковська Т.І. разом зі своїми вихованцями працювали над науково-дослідницькими роботами в МАН і здобули перемоги у І етапі конкурсу-захисту.
Методичні доробки педагогів школи були представлені на міській педагогічній виставці «Сучасна освіта Новограда-Волинського-2015». На виставку було подано 33 роботи, з яких 11 – відібрано ІМЦ на обласну виставку «Сучасна освіта Житомирщини – 2015». Кращі з них відзначені дипломами: Федорчук В.В. (диплом І ступеня), Войцехівської В.С., Валінкевич Л.В., Калюжникова А.В., Ковальчук Н.П. (дипломи
ІІ ступеня).
Упродовж восьми років школа має міжнародні обміни з Республікою Польща та двох років з Федеративною Республікою Німеччини.
У грудні 2014 року було підписано нову угоду про співпрацю з Центральноєвропейською академією навчань та сертифікації в рамках проекту «Відкрита Польща».
Організація виховного процесу в цьому навчальному році в ситуації загострення проблем соціального буття була особливо актуальною. Велика увага приділялася патріотичному вихованню учнів, роботі щодо збереження їх життя і здоров’я , створенню сприятливого мікроклімату для школярів.
У 2014-201 5 н.р. в школі було проведено тематичні місячники:
місячник громадського огляду сімей, місячник «Я − патріот і господар своєї землі» (вересень), місячник «Я – громадянин своєї Батьківщини», Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – стратегічний партнер» (жовтень), місячник пропаганди здорового способу життя «Бережіть здоров’я змолоду»,місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності (листопад), місячник охорони дитинства та правового всеобучу «Я і закон», місячник військово-патріотичного виховання та оборонно-масової роботи (грудень), місячник «Я-українець, я – європеєць, і я цим пишаюся» (лютий), місячник екології і здоров’я “ Майбутнє планети залежить від нас” (квітень),місячник військово-патріотичного виховання «Шляхами подвигу і слави» (квітень).
Окремої уваги заслуговує волонтерська робота педагогів, учнів, батьків, яка через
конкретну практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню
дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної
поведінки, моральних і духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України.
Волонтери школи організували та провели загальношкільні акції "Замість квітів", "Лист воїну", «Милосердя», «Від щирого серця», «Голуб миру», «Стіна відвертості» та акцію «Солодкі подарунки для військових», «Ветеран живе поруч», «Мої видатні земляки», «Сюрприз для випускників», «Твоє здоров’я в твоїх руках», «Стіна здоров’я», флеш –акція «Ми ніколи не зречемося рідної мови», «Великодній кошик», « Допоможемо Денису». Під час акцій було зібрано продукти та кошти для допомоги учасникам АТО. Проводились зустрічі з учасниками АТО, уроки мужності.
У школі проводились загальношкільні конкурси: "Міс школи - 2014" ,конкурс агітколективів "Ми за здоровий спосіб життя", новорічний конкурс "Міс Снігуронька - 2015",«Суперкозак школи» , інтелектуальна гра «Брейн – ринг», вокальні конкурси «Діти України- квіти України», конкурс на кращу інсценізацію патріотичної пісні «Україно моя», загальношкільний конкурс «Школа має таланти» тощо.
У ІІ семестрі всі класи працювали над спільним загальношкільним проектом «Герої
навколо нас». Результати своєї проектної діяльності були представлені на виставці до
Дня Перемоги у фойє школи (папки, інформаційні матеріали тощо). Матеріали роботи за
проектом поповнили фонд шкільного музею.
Протягом року організовано навчально-тематичні екскурсії до визначних історико-
краєзнавчих місць та пам’яток м. Рівного, Житомира, Вінниці, Львова, Кам’янця-
Подільського, в Карпати, в яких взяли участь 431 учень.
У 2014-2015 н.р. учні школи брали участь у загальноміських, обласних та
Всеукраїнських заходах та зайняли І місце у вокально-хореографічному фестивалі
«Червона калина» ( керівник Захарова С.І.), міському фестивалі театральних колективів
(керівник Ковальчук Н.П), міському конкурсі «Учень року – 2015»(керівник
Мартинюк Т.В.), ІІ місце - вокально-хореографічному фестивалі «Червона калина»
( хореографічний ансамбль « Мікс», керівник Габрик А.М.), міському та регіональному
півфіналі Всеукраїнського чемпіонату з брейн-рингу від представництва ЄС в Україні
(керівники Тетеря А.М, Мартинюк Т.В.), обласних змаганнях з пожежно-прикладного
спорту (керівник Борисюк В.П.) ,міському спортивному конкурсі «Старти надій»
(керівник Бобрик Л.О.), ІІІ - міському конкурсі-огляді «Збережемо водні ресурси України»
(керівник Ніколаєва Ю.В.) міському дитячо-юнацькому фестивалі ансамблевої творчості
(керівник Василенко Н.В.), міській військово-спортивній грі «Захисник Вітчизни»
(керівник Храпливий І.Я.)
Здійснювалась велика робота щодо попередження злочинності та правопорушень
серед неповнолітніх . Вівся постійний контроль за відвідуванням учнями школи. Діяла
шкільна Рада профілактики. Соціально-психологічна служба (практичний психолог
Колесник А.А. та соціальний педагог Чачина С.В. спільно з класними керівниками
проводили просвітницьку та правовиховну роботу. Зокрема діяв правовий відеолекторій,
служба Дитячого омбудсмена, шкільна служба порозуміння, проводилися години
психолога та соціального педагога, корекційні заняття. Постійно підтримувався зв’язок з
батьками. Діяв « Університет педагогічних знань для батьків».
Відповідно до наказу управління освіти і науки Новоград – Волинської міської ради
№ 148 від 08.05.2015 р. «Про підсумки атестаційної експертизи Новоград – Волинської
спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів і
курсів «Школа сприяння здоров’ю Житомирської області» проведено атестаційну
експертизу школи. Школу визнано атестованою терміном на 10 років.
Отже, наша робота – робота всього колективу, це постійна праця щодо поліпшення якості знань учнів, удосконалення системи роботи закладу, прагнення досягти успіху.

Кiлькiсть переглядiв: 235

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.