Методичні рекомендації щодо

організації навчально-виховного процесу
в ЗНЗ у 2016-2017н.р.

МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК

Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2016/2017 навчальному році

Дата останнього поновлення матеріалів
РОЗДІЛ І. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у 2016/2017 навчальному році 30.09.2016NEW
Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 09.08.2016
Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 10.08.2016
Про проведення 23-30 серпня 2016 року серпневої веб-конференції «Учені НАПН України – українським учителям» 10.08.2016
Про громадське обговорення проектів програм для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів 16.08.2016
Наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» 30.09.2016NEW
Наказ МОН України від 23.08.2016 № 1016 «Про апробацію комплексної профорієнтаційної діагностичної програми для старшокласників «Абітурієнт» 30.09.2016NEW
Про інформаційні матеріали з питань функціонування і розвитку освітніх систем і навчальних закладів 06.09.2016NEW
Про методичні рекомендації щодо проведення просвітницьких заходів, спрямованих на вивчення ролі постаті Михайла Грушевського в історії українського державотворення та науки 19.09.2016NEW
Рекомендації щодо проведення 1-31 жовтня 2016 року Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів» 29.09.2016NEW
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 08.08.2016
Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» 08.08.2016
Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах 08.08.2016
Про внесення змін до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів 08.08.2016
Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів 08.08.2016
Перелік чинних освітніх програм для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 30.06.2016
Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ШКОЛІ І СТУПЕНЯ
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році 18.08.2016
Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 22.08.2016
Про загальнонавчальні уміння і навички учнів початкової школи 15.08.2016
Про переліки навчальної літератури для 1-4 класів, що має відповідний гриф МОН України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 06.09.2016NEW
Переліки навчальної літератури для 1-4 класів з навчанням українською мовою 06.09.2016NEW
Перелік навчальної літератури для 1-4 класів, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, рекомендованих МОН України 30.06.2016
РОЗДІЛ ІV. ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕД­МЕТІВ У ЗАГАЛЬНО­ОСВІТ­НІХ НАВЧАЛЬ­НИХ ЗАКЛАДАХ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ
Освітня галузь «Мови і літератури»
Українська мова
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення української мови в основній і старшій школі 06.09.2016NEW
Перелік навчальної літератури з української мови, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальної літератури з української літератури, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальної літератури з української мови та літератури з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з української мови, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 24.06.2016
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин 06.09.2016NEW
Українська література
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення української літератури в основній і старшій школі 06.09.2016NEW
Перелік навчальних програм з української літератури, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 24.06.2016
Зарубіжна література
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення зарубіжної літератури в основній і старшій школі 06.09.2016NEW
Перелік навчальної літератури із зарубіжної літератури, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальних програм із зарубіжної літератури, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 30.06.2016
Мови і літератури національних меншин
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення мов і літератур національних меншин в основній і старшій школі 18.08.2016
Перелік навчальної літератури з мов національних меншин, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах
у 2016/2017 навчальному році
23.08.2016
Перелік навчальної літератури з російської мови, інтегрованого курсу «Література» (російська та зарубіжна) з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з російської мови, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 18.08.2016 NEW
Іноземні мови
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземної мови в початковій школі у 2016/2017 навчальному році 29.08.2016 NEW
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення іноземних мови в основній і старшій школі 18.08.2016
Перелік навчальних програм та навчальної літератури з іноземних мов, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році (Початкова школа) 05.092016
Перелік навчальних програм та навчальної літератури з іноземних мов, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році (Основна і старша школа) 05.092016
Освітня галузь «Суспільствознавство»
Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Громадянська освіта. Філософія. Курси морально-духовного спрямування
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення історії в основній і старшій школі 18.08.2016
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення правознавства 18.08.2016
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення курсів морально-духовного спрямування в основній і старшій школі 18.08.2016
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення філософсько-світоглядних дисциплін у 2016/2017 навчальному році 18.08.2016
Роз’яснення щодо використання навчальних програм у процесі вивчення предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» 13.09.2016 NEW
Перелік навчальної літератури з етики, що має відповідний гриф МОН України,
для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
22.08.2016
Перелік навчальної літератури з історії, історії України, всесвітньої історії,
курсу «Історія рідного краю», що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
13.09.2016 NEW
Перелік навчальної літератури з правознавства, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 13.09.2016 NEW
Перелік навчальної літератури із філософсько-світоглядних дисциплін, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з історії України з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальної літератури з правознавства з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальних програм з історії України, всесвітньої історії, правознавства, філософсько-світоглядних дисциплін, курсів морально-духовного спрямування, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 01.06.2016
Економіка
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення економіки в основній і старшій школі 19.08.2016
Перелік навчальної літератури з економіки, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Освітня галузь «Математика»
Математика
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення математики в основній і старшій школі 18.08.2016
Перелік навчальної літератури з математики, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з математики з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з математики, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 03.08.2016
Освітня галузь «Природознавство»
Фізика й астрономія
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення фізики в основній і старшій школі 18.08.2016
Перелік навчальної літератури з фізики, астрономії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з фізики та астрономії з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальної літератури з природознавства, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з природознавства з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з фізики й астрономії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 03.08.2016
Географія
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення географії в основній і старшій школі 18.08.2016
Перелік навчальної літератури з географії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з географії з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з географії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 03.08.2016
Хімія
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення хімії в основній і старшій школі 18.08.2016
Перелік навчальної літератури з хімії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з хімії з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з хімії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 30.06.2016
Біологія
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення біології в основній і старшій школі 18.08.2016
Перелік навчальної літератури з біології, екології, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з біології з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з біології, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 03.08.2016
Освітня галузь «Мистецтво»
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення предметів художньо-естетичного циклу 19.08.2016
Перелік навчальної літератури з художньо-естетичного циклу, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, мистецтва, художньої культуриз навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з предметів освітньої галузі «Мистецтво», рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 06.09.2016 NEW
Освітня галузь «Технології»
Інформатика
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення інформатики в основній і старшій школі 18.08.2016
Перелік навчальної літератури з інформатики, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з інформатики з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з інформатики, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 03.08.2016
Трудове навчання (технології)
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технології) та креслення у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Інструкційно-методичні рекомендації щодо ви­вчен­ня трудового навчання та предмета «Технології» у 2016/2017 навчальному році 03.08.2016
Перелік навчальної літератури з трудового навчання, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з трудового навчання з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з предмета «Технології» і трудового навчання, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 03.08.2016
Креслення
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення креслення в старшій школі 29.08.2016 NEW
Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»
Фізична культура
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення фізичної культури в основній і старшій школі 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з фізичної культури, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальних програм з фізичної культури, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 30.06.2016
Захист Вітчизни
Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення предмета «Захист Вітчизни» 19.08.2016
Перелік навчальної літератури із захисту Вітчизни, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури із захисту Вітчизни з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з предмета «Захист Вітчизни», рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 30.06.2016
Основи здоров’я
Методичні рекомендації щодо організації та зміс­ту вивчення основ здоров’я в основній школі 19.08.2016
Перелік навчальної літератури з основ здоров’я, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 22.08.2016
Перелік навчальної літератури з основ здоров’я з навчанням російською мовою, що має відповідний гриф МОН України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 19.08.2016
Перелік навчальних програм з основ здоров’я, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 03.08.2016
Київщинознавство
Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Київщинознавство» в школі І-ІІІ ступенів 19.08.2016
Перелік навчальних програм з київщино­знав­ства, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 06.09.2016NEW
РОЗДІЛ V. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НА­ВЧАЛЬ­НО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Методичні рекомендації щодо організації та змісту діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2016/2017 навчальному році 06.09.2016NEW
Перелік навчальних програм з психології, реко­мен­дованих МОН України, для реалізації варіа­тивної складової навчальних планів у 2016/2017 навчальному році 01.06.2016
Перелік корекційно-розвивальних і просвіт­ницьких програм, рекомендо­ваних науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», для використання у роботі працівників психологічної служби закладів освіти Київщини 01.06.2016
Орієнтовні циклограми організації діяльності працівників психологічної служби закладів освіти Київської області 01.06.2016
РОЗДІЛ VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році 08.08.2016
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році 08.08.2016
Перелік корекційно-розвиткових програм для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами 08.08.2016
РОЗДІЛ VIІ. ПОЗАШКІЛЬ­НА ОСВІТА
Перелік навчальних програм гуртків, творчих об’­єд­нань позашкіль­них навчальних закладів, ре­ко­мендо­ва­них МОН України та науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»:
Художньо-естетичний напрям 15.08.2016
Науково-технічний напрям 17.08.2016
Еколого-натуралістичний напрям 22.08.2016
Туристсько-краєзнавчий напрям 22.08.2016
Фізкультурно-спортивний напрям 05.09.2016 NEW
Військово-патріотичний напрям 30.08.2016
Дослідницько-експериментальний напрям 05.09.2016 NEW
Гуманітарний напрям 30.08.2016
Оздоровчий напрям 05.09.2016 NEW
Соціально-реабілітаційний напрям 06.09.2016NEW
РОЗДІЛ VІІІ. ВИХОВНА РОБОТА
Нормативно-правове забезпечення виховної роботи в навчальних закладах 19.08.2016 NEW
Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління 18.08.2016
Методичні рекомендації щодо превентивного виховання підростаючого покоління 18.08.2016
Методичні рекомендації щодо фізичного виховання підростаючого покоління 18.08.2016
Методичні рекомендації щодо художньо-естетичного виховання підростаючого покоління 18.08.2016
Методичні рекомендації щодо еколого-натуралістичного виховання підростаючого покоління 18.08.2016
Методичні рекомендації щодо підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя 18.08.2016
Методичні рекомендації щодо професійної орієнтації та допрофільної підготовки підростаючого покоління 18.08.2016
Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році 18.08.2016
Перелік програм виховної роботи, рекомендованих МОН України та науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 18.08.2016 NEW
Кiлькiсть переглядiв: 368

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.