Національна академія державного управління при Президентові України оголошує прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
НА НАВЧАННЯ У 2018 РОЦІ!


Національна академія державного управління при Президентові України
оголошує прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:
“Публічне управління та адміністрування”
на денну, вечірню та заочну форми навчання
за державним замовленням та за договором

На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту
(документ про вищу освіту встановленого зразка)

Строк навчання слухачів

за денною формою –
1,5 роки (18 місяців)

за вечірньою і заочною– 2,5 роки (30 місяців)

Прийом документів від вступників

з 02 квітня по 01 червня

Графік проведення передекзаменаційних консультацій та вступних випробувань


Назва вступного випробування

Дата проведення

Консультація

Вступне випробування

Денна форма навчання

комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань


11 червня


12 червня

комп'ютерне тестування з іноземної мови

12 червня

13 червня

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

14 червня

15 червня

Вечірня форма навчання

комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань


11 червня


12 червня

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

14 червня

15 червня

Заочна форма навчання

комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань


18 червня


19-20 червня

співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

21 червня

22 червня

Початок консультацій о 15.00. Початок вступних випробувань о 10.00

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255.

за денною формою

за вечірньою та заочною формами

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

· обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці,

· віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

2. Відповідно до п.4 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії не досягли 35 років, а також:

· перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;

· є випускниками вищих навчальних закладів, мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою.

1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

· обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці,

· віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

2. Відповідно до п.5 Положення про прийом слухачів за заочною формою приймаються особи, які працюють на посадах державної служби, що належать до 1-4 групи оплати праці.

Наведені вище обмеження не розповсюджуються на вступників за договором

ЗА ДОГОВОРОМ

на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають “вищу освіту” (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

Вартість навчання (за курс навчання)

 • на денній формі - 50 400 грн.
 • на заочній формі - 49 500 грн.
 • на вечірній формі - 48 000 грн.

Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги:
розрахунковий рахунок 31254217113561 у ДКС України;
МФО 820172:ЄДРПОУ 23696843

Документи, що додаються до заяви

ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:

ЗА ДОГОВОРОМ

Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку

Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії

Довідка про прирівняння посади до відповідної групи оплати праці (для державних службовців)

Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).

Рішення ради щодо рекомендації на навчання (для посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах)

Копія паспорта (с. 1-2, 10-11)

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Два поштових конверти з марками

Два поштових конверти з марками

!!! Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

Документи, що додаються до заяви, паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток пред’являються особисто.

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Заяву на вступ (заява на вступ за державним замовленням / заява на вступ за договором знаходяться на сайті) до Національної академії можна заповнити в електронному вигляді, згідно із зразком (заява на вступ за державним замовленням / заява на вступ за договором), та надіслати на електронну пошту vstup@academy.gov.ua до 20 травня 2018 року, додавши при цьому скановані документи, з метою попереднього їх опрацювання (максимальний обсяг повідомлення не повинен перевищувати 5 мб).

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань знаходиться на сайті.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

Компоненти освітньої програми

 • Обов’язкові компоненти:
  • “ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА”
  • “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”
  • “ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”
  • “ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ”
  • “ПРАВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ”
  • “ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ”
  • “УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯМ ІННОВАЦІЙ”
  • “СОЦІАЛЬНА ТА ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА”
  • “ІНФОРМАЦІФНА ПОЛІТИКА ТА ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ”
  • “РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ”
  • “ПУБЛІЧНИЙ ДИСКУРС”
  • “ПУБЛІЧНА СЛУЖБА / КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
  • “ПАРЛАМЕНТАРИЗМ”
  • “СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ”
  • “ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ”
  • “ПРАКТИКА (СТАЖУВАННЯ)”
  • “КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА (МАГІСТЕРСЬКА)”
  • “ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ”

Інформацію про вибіркові компоненти можна знайти на сайті - http://academy.gov.ua

Офіційні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії"

Контакти:

03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20
Тел/факс: (044) 481-21-55
www.academy.gov.ua
general@academy.gov.ua
office@academy.gov.ua

Кiлькiсть переглядiв: 293

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.